Ny diagnose og dårlig start på året

Sist innlegg avsluttet jeg med å fortelle at jeg skulle begynne med en utredning på jæren distrikt psykiatriske senter, for å se om det var noe psykisk som ligger til grunn for anfalla mine. Denne utredningen bestod av en helt standard utredning og en dissosiativ (traume) utredning. Etter tre måneder ble vi ferdige. Konklusjonen ble …